Ulga na złe długi

Wymienić można wiele czynników, które są w stanie zachwiać płynnością finansową firmy, wpędzając ją tym samym w poważne tarapaty. Jednym z tych czynników są nie opłacane terminowo faktury wystawione przez podatnika – opóźnienia te nie zwalniają go z obowiązku płacenia VAT-u oraz regulowania innych zobowiązań finansowych.

Powyższa sytuacja może spowodować znaczący uszczerbek w budżecie firmy – dlatego też w zaistniałych okolicznościach przedsiębiorcy powinni pamiętać o przysługującym im prawie do skorzystania z ulgi na złe długi. W zakresie jej funkcjonowania zostały w 2013 r. wprowadzone pewne zmiany. Chcąc z niej skorzystać, przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że muszą zostać przy tej okazji spełnione określone warunki:

– zarówno wierzyciel, jak i dłużnik muszą być czynnymi płatnikami VAT,

– dłużnik nie może znajdować się w trakcie likwidacji bądź postępowania upadłościowego,

– od terminu płatności wierzytelności musi upłynąć minimum 150 dni,

– z ulgi na złe długi można skorzystać maksymalnie w przeciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono nie opłaconą fakturę.

Zgodnie z modyfikacjami wprowadzonymi w przepisach w 2013 r. wierzyciel nie jest zobligowany do:

– informowania dłużnika o zamiarze dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego,

– informowania dłużnika o dokonanej korekcie i przesyłania kopii stosownego zawiadomienia do właściwego urzędu skarbowego – wierzyciel musi natomiast dostarczyć informację o korekcie, określając w niej kwotę korekty oraz wskazując dane dłużnika.

W sytuacji, kiedy po dokonaniu korekty dłużnik ureguluje wierzytelność lub zostanie ona zbyta, podatnik musi dokonać kolejnej korekty – zwiększając tym razem podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.

Z kolei dłużnik musi mieć na względzie następujące kwestie:

– musi skorygować odliczony uprzednio podatek (w całości bądź częściowo), jeśli w przeciągu 150 dni od terminu płatności nie uregulował należności – nie ma w tym momencie żadnego znaczenia to czy wierzyciel skorzystał z ulgi za dygi, czy też nie,

– powyższej korekty należy dokonać za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.

Brak dokonania przez dłużnika korekty jest obłożony sankcjami – grozi za to kara finansowa, której wysokość wynosi 30 proc. kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *