Witamy

O długach mówi się najczęściej w kontekście dłużników – omawia się przyczyny  powstawania zaległości czy sposoby na wyjście z finansowych tarapatów. Warto jednak mieć na względzie to, że każdy medal ma zawsze dwie strony – w tym przypadku tą drugą stroną są wierzyciele.

Z ich punktu widzenia sprawa też nie przedstawia się dobrze, ponieważ nierzetelni klienci narażają ich na spore straty. Dla przykładu wiele firm ma poważne kłopoty z powodu nie uiszczonych terminowo przez klientów faktur – prowadzi to do zachwiania płynności finansowej, co w konsekwencji znajduje finał nawet w postaci upadku firmy. Przyczyny opóźnień w płatnościach są różne – niektóre spośród nich są całkiem błahe.

W Polsce ok. połowa faktur i rachunków jest opłacana w terminie – maksymalnie do miesiąca od daty wystawienia dokumentu. Przedsiębiorcy narzekają, że na 20 firm zaledwie ok. pięciu może się pochwalić tym, że otrzymuje płatności od klientów w wyznaczonym czasie.

Jeśli płatność uległa przeterminowaniu, nie należy biernie czekać na rozwój wypadków. Raz, że taka postawa tylko utwierdza dłużników w przekonaniu, że ich nierzetelność będzie w nieskończoność tolerowana, dwa – wierzytelność może ulec przedawnieniu.

Na tej stronie omawiać będziemy rozmaite zagadnienia związane z długami – radzimy w jaki sposób skutecznie odzyskiwać zaległe należności i co robić, gdy pojawiają się niespodziewane przeszkody.