Autor: dudzik

Kiedy klient nie zapłacił?

Faktury nie opłacone w terminie przez klientów to jeden z największych problemów, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy. Sprawa jest o tyle poważna, że brak oczekiwanych wpłat może poważnie zachwiać kondycją firmy i zaważyć na finansowej płynności, co utrudnia bądź…

Ile może zabrać komornik

Egzekucja komornicza rządzi się swoimi prawami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Określają one pewne limity, a także kwoty wolne od zajęć – niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, by dłużnik pozostał bez środków do życia.

Komornik skutecznie ściągnął dług

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego komornik przesyła wierzycielowi pismo o rezultatach tegoż postępowania. Zdarzają się sytuacje, gdy zostaje ono umorzone, niemniej jednak bardo często komornicy wykazują się efektywnością i skutecznie ściągają dług. W tym momencie po stronie wierzyciela rodzi się wiele…

Mam klauzulę wykonalności

Możliwość odzyskiwania zaległych należności za pośrednictwem e-sądu jest dla polskich podatników ogromnym udogodnieniem – sprawę można załatwić szybko, bez ponoszenia wydatków na usługi prawnicze. Tą drogą można także złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik złożył sprzeciw

Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd w postępowaniu upominawczym. Pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od takiego nakazu – jeśli to uczyni, wówczas nakaz traci swoją moc i obie strony postępowania muszą się przygotować do procesu sądowego.

Mam nakaz – co dalej?

Jedną z metod odzyskania długu jest skierowanie sprawy do sądu. Bardzo często sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, które jest prowadzone w trybie niejawnym. Nakaz jest doręczany obu stronom postępowania, a mianowicie wierzycielowi i dłużnikowi. Jak powinien zareagować wierzyciel…

Jak złożyć pozew przez e-sąd

W celu odzyskania zaległych płatności nie trzeba wcale zakładać tradycyjnej sprawy w sądzie, co – jak wiadomo – jest bardzo czasochłonne i wymaga zaangażowania niemałych środków finansowych. Obecnie pozew o uzyskanie nakazu zapłaty można złożyć za pośrednictwem e-sądu – z…

Windykacja długów

Windykacja to określenie pochodzące z języka łacińskiego. Oznacza ono dochodzenie roszczeń, a mówiąc precyzyjniej – odzyskiwanie nieuregulowanych w wyznaczonym terminie należności.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Egzekwowanie zaległych należności bywa bardzo uciążliwe. Ponaglenia telefoniczne czy mailowe nie zawsze przynoszą spodziewany rezultat. Trzeba wówczas podjąć inne kroki – w zaistniałych okolicznościach wierzyciel (bądź działająca w jego imieniu firma windykacyjna) wysyła dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. Zastosowanie znajdują…