Komornik informuje o braku możliwości ściągnięcia długu

Głównym celem działań prowadzonych przez komornika jest wyegzekwowanie od dłużnika wierzytelności należnych wierzycielowi – są one ściągane z majątku dłużnika. Należy przy tym mieć na uwadze to, iż do zadań komornika nie należy ocena zasadności długu. W gestii wierzyciela, nie komornika, należy określenie, z czego egzekucja będzie prowadzona. Wierzyciel musi wówczas liczyć się z tym, że otrzyma informację o braku możliwości ściągnięcia długu. Co wtedy robić?

Odpowiedni wniosek egzekucyjny

Przede wszystkim wierzyciel musi mieć świadomość tego, że komornik działa na jego polecenie. Dlatego też należy sobie bardzo dokładnie przemyśleć kwestię sformułowania wniosku egzekucyjnego. Jeżeli jako źródło egzekucji zostanie w nim wskazane np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, wówczas komornik zajmie się egzekucją w tym właśnie obszarze. Gdyby się okazało, że dłużnik nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, wierzyciel otrzyma informację o braku możliwości ściągnięcia należności. Im zatem więcej informacji na temat majątku dłużnika posiada wierzyciel, tym lepiej. Ponadto wierzyciel powinien uczestniczyć we wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu trzyma rękę na pulsie i może w odpowiedniej chwili reagować.

Źródła egzekucji należności

Otrzymując informację od komornika, że nie może on nic zrobić, trzeba podjąć odpowiednie działania. Warto najpierw złożyć kolejny wniosek i wskazać w nim inne źródła, z których można przeprowadzać egzekucję należność. Mogą to być m. in.:

– ruchomości,

– nieruchomości,

– renta lub emerytura,

– gospodarstwo rolne,

– pozarolnicza działalność gospodarcza,

– inne wierzytelności,

– nadpłata podatku,

– rachunek bankowy,

– akcje etc.

Poszukiwanie majątku dłużnika

Niejednokrotnie zdarza się tak, że niemoc komornika wynika z faktu, iż dłużnik oficjalnie niczego nie posiada. W takich okolicznościach w rachubę wchodzą dwie opcje: po pierwsze –przepisał majątek na członka rodziny, po drugie – czerpie dochody z nielegalnych źródeł. Trzeba zatem przeprowadzić rozeznanie w temacie. Gdyby się okazało, że dłużnik czerpie dochody z nielegalnych źródeł, warto go poinformować, iż sprawą tą zajmie się fiskus. Jeśli natomiast wyjdzie na jaw pierwsza z wymienionych powyżej opcji, wierzyciel ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której efektem może być unieważnienie przepisania majątku.

Oprócz tego wierzyciel może złożyć u komornika wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. W tym względzie komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w przypadku działań tego typu prowadzonych na własną rękę, gdyż posiadają dostęp do wielu ułatwiających to narzędzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *