Komornik skutecznie ściągnął dług

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego komornik przesyła wierzycielowi pismo o rezultatach tegoż postępowania. Zdarzają się sytuacje, gdy zostaje ono umorzone, niemniej jednak bardo często komornicy wykazują się efektywnością i skutecznie ściągają dług. W tym momencie po stronie wierzyciela rodzi się wiele pytań – m. in. o kwestie podatkowe.

Wierzytelność jest ściągana razem z odsetkami naliczanymi za zwłokę w płatnościach. Z podatkowego punktu widzenia sprawa przedstawia się w ten sposób, że przychodu podatkowego nie stanowią kwoty naliczone, ale nie otrzymane odsetki od należności. W związku z tym naliczenie odsetek jest podatkowo obojętne, gdyż fakt ten nie spowodował przysporzenia majątkowego po stronie wierzyciela. Podobnie jest w sytuacji, gdy wierzyciel odstąpi od naliczania odsetek oraz wtedy, gdy najpierw je naliczy, a potem umorzy.

Niemniej jednak w momencie faktycznego otrzymania odsetek sytuacja się zmienia, ponieważ wierzyciel wykazuje dochód – ten zaś podlega opodatkowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *