Mam klauzulę wykonalności

Możliwość odzyskiwania zaległych należności za pośrednictwem e-sądu jest dla polskich podatników ogromnym udogodnieniem – sprawę można załatwić szybko, bez ponoszenia wydatków na usługi prawnicze. Tą drogą można także złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Klauzula wykonalności podstawą do wszczęcia egzekucji

Aby złożyć pozew do e-sądu, trzeba się najpierw zarejestrować na stronie  www.e-sad.gov.pl. Nie jest to skomplikowaną procedurą, podobnie jak składanie e-pozwu. Podjęcie kolejnych działań jest możliwe wówczas, gdy pozew zostanie rozpatrzony i otrzyma klauzulę wykonalności. Dopiero ona daje podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W tej zaś sprawie konieczne jest złożenie wniosku do komornika, co także można zrobić drogą elektroniczną – komornicy bowiem też rejestrują się w e-sądzie i podejmują się przeprowadzenia egzekucji bez konieczności osobistego stawiennictwa osoby składającej wniosek.

Składanie wniosku do komornika przez e-sąd

Aby złożyć wniosek do komornika za pośrednictwem e-sądu, trzeba mieć oczywiście dostęp do systemu – uzyskuje się go po dokonaniu rejestracji i zweryfikowaniu danych. Po zalogowaniu się do panelu należy otworzyć zakładkę „moje nakazy” – tam pokaże się lista nakazów i trzeba odhaczyć ten odpowiedni, a następnie kliknąć w „złóż wniosek egzekucyjny”. Wyświetli się wówczas formularz, który należy wypełnić, a następnie zatwierdzić. Gdy lista wniosków jest gotowa, wymaga ona zatwierdzenia i opatrzenia podpisem (poprzez kliknięcie w „podpisz wnioski”)

Wniosek – o czym pamiętać?

Wierzyciel musi przy tym pamiętać o tym, że komornik działa na jego polecenie, w związku z czym wniosek ma w kontekście postępowania egzekucyjnego niebagatelne znaczenie. dla komornika wniosek ten jest wiążący, jeśli chodzi o sposób przeprowadzania egzekucji. Do wierzyciela należy decyzja o tym w jakim zakresie świadczenie ma zostać wyegzekwowane. Niezwykle istotną sprawą jest wskazanie sposobu egzekucji – czyli źródeł, z których komornik może ściągnąć dług. Od tego w dużej mierze uzależniona jest skuteczność postępowania egzekucyjnego. Za powstałe wierzytelności dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem – wierzyciel ma prawo zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Wierzytelność można ściągnąć z różnych składników majątku, nie tylko z wynagrodzenia o pracę, ale też m. in.:

– ze świadczeń rentowych lub emerytalnych,

– z rachunku bankowego,

– z innych należności,

– z ruchomości bądź z nieruchomości,

– poprzez zarząd przymusowy,

– poprzez sprzedaż gospodarstwa rolnego,

– z praw majątkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *