Profilaktyka

Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, by współpracować wyłącznie z rzetelnymi kontrahentami. Niestety, rzeczywistość często jest inna, a nieuczciwi partnerzy biznesowi mogą spowodować wiele poważnych problemów. Przed nawiązaniem współpracy warto zatem sprawdzić potencjalnego kontrahenta pod kątem jego wiarygodności. Oto kilka wskazówek w jaki sposób należy to zrobić.

1. Weryfikacja w GUS

Na początek należy się upewnić czy dana firma w ogóle istnieje. Każdemu podmiotowi gospodarczemu są przypisane numery NIP oraz REGON. Firma nie powinna robić jakichkolwiek problemów z ich podaniem, ponieważ nie są one żadną tajemnicą. Dodatkowo warto je zweryfikować na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem http://www.stat.gov.pl/regon/. Jeżeli firma odmawia podania takich danych, podatnikowi powinna się zapalić czerwona lampka ostrzegawcza – duże jest bowiem prawdopodobieństwo, że ma do czynienia z oszustem.

2. Weryfikacja w KRS.

Jeżeli przedsiębiorca ma do czynienia np. ze spółką lub fundacją, musi być ona zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Można więc od niej zażądać okazania stosownego dokumentu – bardzo ważne jest to, aby był on aktualny, ponieważ w ten sposób można się upewnić czy spółka nie jest postawiona w stan likwidacji bądź upadłości. Prawdziwość tych danych można też potwierdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/.

3. Weryfikacja w CEIDG.

Osoby fizyczne zakładające działalność gospodarczą są zobligowane do wypełnienia formularza CEIDG-1, który jest zgłoszeniem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx można wyszukać konkretną firmę, jeśli zna się jej podstawowe dane (adres, nazwa, NIP, REGON). Ewentualnie firmę można też zweryfikować bezpośrednio w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy – wnioski składa się osobiście bądź listownie.

4. Weryfikacja w urzędzie skarbowym.

Przedsiębiorca ma prawo zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zaleganiu bądź nie zaleganiu z płatnościami wobec fiskusa przez daną firmę – ale uwaga, firma ta musi wyrazić na to zgodę w formie pisemnej, dokument ten musi być zaś podpisany i opatrzony firmową pieczątką. Przy okazji warto też dowidzieć się czy potencjalny kontrahent jest płatnikiem VAT, czy nie.

5. Weryfikacja finansowej wiarygodności.

Finansową wiarygodność potencjalnego partnera biznesowego można sprawdzić m. in. w Biurze Informacji Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Długów oraz w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

6. Opinie o firmie.

Zdecydowanie opłaca się przeprowadzić „rozeznanie w terenie” i dowiedzieć się, co na temat danej firmy sądzą inni – w tym momencie niezmiernie przydatnym źródłem wiedzy jest Internet. Warto też pokusić się o zdobycie paru informacji od pracowników i kontrahentów firmy (byłych bądź obecnych) – czy wynagrodzenia są płacone na czas, czy nie ma problemów z regulowaniem należności z tytułu faktur etc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *