Tag: gdy dłużnik składa sprzeciw

Dłużnik złożył sprzeciw

Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd w postępowaniu upominawczym. Pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od takiego nakazu – jeśli to uczyni, wówczas nakaz traci swoją moc i obie strony postępowania muszą się przygotować do procesu sądowego.