Tag: jak ściągać długi

Kiedy klient nie zapłacił?

Faktury nie opłacone w terminie przez klientów to jeden z największych problemów, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy. Sprawa jest o tyle poważna, że brak oczekiwanych wpłat może poważnie zachwiać kondycją firmy i zaważyć na finansowej płynności, co utrudnia bądź…

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Egzekwowanie zaległych należności bywa bardzo uciążliwe. Ponaglenia telefoniczne czy mailowe nie zawsze przynoszą spodziewany rezultat. Trzeba wówczas podjąć inne kroki – w zaistniałych okolicznościach wierzyciel (bądź działająca w jego imieniu firma windykacyjna) wysyła dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. Zastosowanie znajdują…

Wezwania mailowe i telefoniczne

Nierzetelni klienci to zmora niejednego przedsiębiorcy. Otrzymawszy fakturę czy rachunek, niejednokrotnie nie regulują należności w terminie określonym na dokumencie – nawet wówczas, gdy dysponują odpowiednimi środkami na ten cel. Co w takiej sytuacji można robić?