Tag: nakaz zapłaty

Dłużnik złożył sprzeciw

Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd w postępowaniu upominawczym. Pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od takiego nakazu – jeśli to uczyni, wówczas nakaz traci swoją moc i obie strony postępowania muszą się przygotować do procesu sądowego.

Mam nakaz – co dalej?

Jedną z metod odzyskania długu jest skierowanie sprawy do sądu. Bardzo często sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, które jest prowadzone w trybie niejawnym. Nakaz jest doręczany obu stronom postępowania, a mianowicie wierzycielowi i dłużnikowi. Jak powinien zareagować wierzyciel…