Tag: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Egzekwowanie zaległych należności bywa bardzo uciążliwe. Ponaglenia telefoniczne czy mailowe nie zawsze przynoszą spodziewany rezultat. Trzeba wówczas podjąć inne kroki – w zaistniałych okolicznościach wierzyciel (bądź działająca w jego imieniu firma windykacyjna) wysyła dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. Zastosowanie znajdują…