Tag: wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Egzekwowanie zaległych należności bywa bardzo uciążliwe. Ponaglenia telefoniczne czy mailowe nie zawsze przynoszą spodziewany rezultat. Trzeba wówczas podjąć inne kroki – w zaistniałych okolicznościach wierzyciel (bądź działająca w jego imieniu firma windykacyjna) wysyła dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. Zastosowanie znajdują…

Wezwania mailowe i telefoniczne

Nierzetelni klienci to zmora niejednego przedsiębiorcy. Otrzymawszy fakturę czy rachunek, niejednokrotnie nie regulują należności w terminie określonym na dokumencie – nawet wówczas, gdy dysponują odpowiednimi środkami na ten cel. Co w takiej sytuacji można robić?