Wezwania mailowe i telefoniczne

Nierzetelni klienci to zmora niejednego przedsiębiorcy. Otrzymawszy fakturę czy rachunek, niejednokrotnie nie regulują należności w terminie określonym na dokumencie – nawet wówczas, gdy dysponują odpowiednimi środkami na ten cel. Co w takiej sytuacji można robić?

Różne metody egzekwowania należności

Sposobów na wyegzekwowanie należności jest wiele. Przeważnie wierzyciele wysyłają dłużnikom odpowiednie pisma ponaglające, niemniej jednak takie rozwiązanie nie zawsze wchodzi w rachubę – chociażby wówczas, gdy dłużnik pod adresem korespondencyjnym nie jest osiągalny. Coraz częściej wierzyciele stosują wezwania mailowe i telefoniczne – poczta elektroniczna oraz telefon to bardzo obecnie rozpowszechnione narzędzia komunikacji. Co ciekawe, dłużnicy często na upomnienia przekazane w taki sposób reagują w sposób pożądany przez wierzyciela. W szczególności rozmowy telefoniczne przynoszą najlepsze rezultaty. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że list o wiele łatwiej jest zignorować niż telefon. Ponadto osobistą rozmowę ludzie traktują jako coś bardziej zobowiązującego.

Jak zwiększyć skuteczność wezwań mailowych i telefonicznych?

Warto więc zatem zadbać o to, by kontakty mailowe i telefoniczne z klientami były jak najskuteczniejsze. Dobrym rozwiązaniem jest powołanie w firmie specjalnej komórki, która będzie zajmować się monitorowaniem należności. Gdy będzie się zbliżał termin płatności, obowiązkiem pracowników będzie wysyłanie mailem przypomnień lub wykonywanie telefonów w tej sprawie.

Jeżeli w dalszym ciągu będą pojawiać się kłopoty i opłata nie pojawi się na czas, konieczne jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Powinno być one konkretne, musi zatem zawierać takie dane jak m. in. numer faktury, data wystawienia dokumentu, należna kwota (z podziałem na należność główną i odsetki), numer rachunku bankowego wierzyciela oraz termin uregulowania zaległej płatności. W ponagleniu koniecznie trzeba zaznaczyć, iż w przypadku nie uiszczenia wierzytelności dłużnik poniesie konsekwencje w postaci np.:

– naliczania odsetek za każdy kolejny dzień zwłoki,

– przekazania przez wierzyciela informacji dotyczącej zadłużenia do Biura Informacji Gospodarczej,

– zgłoszenia dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych,

– skierowania sprawy na drogę sądową i obciążenia dłużnika wszelakimi związanymi z tym kosztami.

Przeważnie pierwsze wysłane mailem wezwanie do zapłaty bądź rozmowa telefoniczna  okazują się skuteczne.

Profesjonalne usługi windykacyjne

Jest jeszcze inne rozwiązanie, a mianowicie korzystanie z usług firmy windykacyjnej. Aktualnie wielu podatników decyduje się na taką współpracę. Wynajmują windykatora, którego zadaniem jest egzekucja długów. Współpraca ma charakter stały – tzn. obejmuje swoim zasięgiem szereg działań, w tym także monitorowanie należności i wysyłanie ponagleń do zapłaty. Najczęściej są one na tyle efektywne, że nie zachodzi potrzeba sięgania po „mocniejsze” środki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *