Windykacja długów

Windykacja to określenie pochodzące z języka łacińskiego. Oznacza ono dochodzenie roszczeń, a mówiąc precyzyjniej – odzyskiwanie nieuregulowanych w wyznaczonym terminie należności.

Czynności windykacyjne często dzielone są na:

– windykację polubowną – jest to monitorowanie dłużnika mające na celu doprowadzenie do uregulowania przez niego zaległych płatności; z dłużnikiem prowadzone są rozmowy, wysyła się mu ponaglenia itp.,

– windykację sądową – odnosi się ona do sytuacji, kiedy sprawa trafia do sądu, efektem czego jest uzyskanie przez wierzyciela  sądowego wyroku lub nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności, daje to podstawę do egzekucji komorniczej,

– windykację komorniczą i pokomorniczą,

– windykację karną – jak sama nazwa wskazuje, w rachubę wchodzi postępowanie karne przeciwko dłużnikowi.

W swojej pracy firmy windykacyjne stosują różne metody, stąd też niejednokrotnie mówi się o windykacji miękkiej i twardej. Zasada jest generalnie taka, że im „trudniejszy” dłużnik, tym poważniejszymi sankcjami się mu grozi. Używane są przy tym rozmaite narzędzia, spośród których należy wymienić głównie:

– przeprowadzenie wywiadu gospodarczego,

– wpis do Biura Informacji Gospodarczej, na listę niewypłacalnych dłużników etc.,

– giełdy wierzytelności.

Każdy, kto decyduje się na skorzystanie z usług firm windykacyjnych, musi się liczyć z poniesieniem kosztów z tego tytułu. Podstawowy koszt stanowi prowizja – jest ona pobierana od odzyskanych należności i wynosi przeciętnie od kilku do kilkudziesięciu procent ich wartości. Z czego wynika tak duża rozpiętość? Pod uwagę są tu bowiem brane takie czynniki jak wysokość długu oraz czas jaki upłynął od terminu spłaty należności. Wydatki idą w górę, gdy dojdzie do postępowania sądowego – pobierana jest opłata wynosząca kilka procent dochodzonej kwoty. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostaje egzekucja komornicza wierzyciel ponosi jej koszt. Niektóre firmy windykacyjne naliczają też opłaty za przeprowadzenie wywiadu gospodarczego oraz  za rozpoczęcie postępowania sądowniczego bądź egzekucyjnego.

Niejednokrotnie pada pytanie o to czy korzystanie z usług firm zajmujących się odzyskiwaniem długów w ogóle się opłaca? Jeżeli w grę wchodzą niemałe kwoty, to jak najbardziej tak. Pomimo tego, iż to oznacza wydatki, to i tak są one mniejsze aniżeli w sytuacji, gdy wierzyciel na własną rękę podejmuje się odzyskania należności. Warto mieć na względzie to, iż firmy windykacyjne znają ten rynek doskonale i mają do swojej dyspozycji szeroką gamę nowoczesnych narzędzi i technologii. Wiedzą w jaki sposób docierać do dłużników i z nimi rozmawiać. Ich działania cechuje wysoka skuteczność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *